آلاچیق

همه چی از همه جا!

منو روشن کنین ، اینجا چجور جاییه؟
هی وای من...
حتما باید این حرفارو بهت بزنن؟اینو نیگا ، خدای من...!یعنی اینو که دیدم دیگه داغون شدم...داغــــــــــــوووووونـا...
بعضی ها هم اینجوری آدمو دوست دارن دیگه...دستشون درد نکنه...
به ما چه اصلا؟ راحت باش...ای مادر به حالت بگرید... 


                    خب؟ نظر؟...صدایاب