آلاچیق

همه چی از همه جا!

روزه مهندسه؟ آره اما....
اگه تونستی کاری کنی که بنای دل کسی نریزه، ترک نخوره و نشکنه مهندسی...
اگه تونستی کاری کنی که چرخ زندگی همه بچرخه مهندسی...
اگه تونستی معادله ی زندگی کسی رو حل کنی یا لا اقل به همش نزنی مهندسی...
اگه تونستی یه آینده نویس خوب باشی مهندسی...
اگه تونستی نرم افزار مغز طرف مقابل رو نگفته درک کنی مهندسی...


صدایاب