آلاچیق

همه چی از همه جا!

اگه یه موقع از خواب پاشی ببینی این شکلی شدی ...

اگه یه موقع از خواب پاشی ببینی این شکلی شدی با این دو تا فندق چی کار می کنی؟

 

صدایاب