آلاچیق

همه چی از همه جا!

هدیه ای از دوست خوبم *هنگامه جون*

ای خدا غصه نخور از تو فراری نشدم


بعد از آن حادثه در کفر تو جاری نشدم


با وجودی که به حکم تو،دلم  زخمی شد


شاکی از آنکه مرا دوست نداری نشدم


ابر را چوب همین سادگیش ویران کرد


من که ویران تر از آن ابر بهاری نشدم


ای خدا غصه نخور باز همین میمانم


من زمین خورده  این ضربه کاری نشدم

صدایاب